Langenæsstien

Et RULL-finansieret projekt (Århus Kommune Rum til leg og læring)
Et værkstedshus med tre lukkede og et åbent rum. Huset er fortalt i ord af Dagtilbudsleder Ruth Teglmann til Arkitekt John Hansen (copla), som har designet værk- stedet. Der er et fin- og et grovværksted som har ovenlys. De store rulledøre kan åbnes så rummene får en sammenhæng med uderummet og man kan bevæge sig på den overdækkede træbro.
I forlængelse er der et åbent, hævet ildsted som er i brug året rundt. Der laves bålmad en gang om ugen uanset vejret. Værkstederne kan optage grupper af børn, og kan aflaste selve institutionen på en aktiv og billig måde. Værkstedet kan i princippet gøre det ud for et grupperum på tværs af den daglige opdeling.

Se kataloger