Rådgivning

Rådgivning

raadgivning_midt

OX8A4253u

En legeplads er meget mere end de enkelte legeredskaber, og derfor er det vigtigt at se på uderummet som en helhed, når man renoverer eller anlægger nye legepladser.

Under navnet Legepladsrådgiveren har Palle Wøllekær rådgivet mange kommuner i deres arbejde med at anlægge nye uderum. I efteråret 2015 indgik Legepladsrågiveren og Herluf landskab+leg et samarbejde med Nyborg Kommune om at registrere og analysere samtlige af kommunens dagsinstitutioner og skolers legepladser. Derudover har Legepladsrådgiveren bl.a. rådgivet Albertslund, Ballerup og Odense Kommune om at indretning af uderummet på skoler og daginstitutioner.

Udover at tilbyde rådgivning i opstartsfasen, tilbydes også kurser og foredrag om udeaktiviteter og indretning.
Læs mere her.