Magueritten – Ingemannsvej

  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads
  • legeplads

Institution på Ingemannsvej – Frederiksberg. Fra asfaltgård til legehave.

På Frederiksberg er jorden forurenet, så vi valgte at etablere
hele anlægget direkte ovenpå asfalten. Det er både en billig og miljørigtig model. Legepladsen er inddelt i en række legerum med hver sit underlag. Rummene og underlaget styres af kraftige træbjælker, som danner overgangene. Møbler og legeredskaber er placeret efter et rum-og zoneprincip.

yderligere info