Kurser & Foredrag

Indretning af uderummet kræver mange overvejelser, og man er ofte tilbøjelig til at tænke på redskaber og sikkerhed, men det er kun nogle af mange væsentlig aspekter, som man bør være opmærksom på.

Gennem kurser og foredrag vil Legepladsrådgiveren/Palle Wøllekær hjælpe jer til, hvordan I skaber Den Gode Legeplads. Legepladsrådgiveren tilbyder alt fra foredrag, aktivitetsdage og kurser, der alle tilpasses jeres specifikke behov. Foredrag og kurser er henvendt til personalet, mens aktivtetsdagene yderligere vil involvere enkelte børnegrupper.

Kurser

Eksempler på temaet for et kursus: 

Omkring bålet – Den kreative legeplads – Legepladsens natur – Hulebyggeri – De 4 årstider – Leg og sjov på legepladsen – Leg og læring på legeplads.

Foredrag – “Den Gode Legeplads”

Gennem ord, billeder og tegninger fortæller jeg om Den Gode Legeplads.

Jeg vil bl.a. komme ind på:

  • Hvorfor en god legeplads?
  • Vigtigheden af at få planlægning og indretning af legepladsen rigtig på plads.
  • Organisering af legearealer med forskellige rummuligheder til forskellige udviklingstrin.
  • Rum og zoner og hvilken adfærd uderummet lægger op til.
  • Rum i rummet med plads til parallellege og den iagttagende rolle.
  • Legepladsen som et stykke natur og et samspil mellem landskab, beplantning og redskaber
  • Valg af redskaber, design, materialer og legeværdi
  • Forvaltning af uderummet og udepædagogikken

Aktivitetsdag – “Så er vi ude”

Køb en skræddersyet aktivitetsdag, hvor jeg kommer en hel dag, eller flere, og laver udeaktiviteter med børn og personale. Jeg medbringer alle materialer, så I skal bare møde op! På denne måde får børnene en sjov og anderledes dag, mens personalet får ideer og inspiration til nye aktiviteter.

Ring på telefon 51 52 01 40 og hør mere!

03-030

OX8A4253u

2sp_planlaegning