Garanti

Garanti på Produkter & materialer

Legeredskaber fra COPLA er produktansvarsforsikrede, og overholder bestemmelserne i den europæiske standard EN 1176. Disse garantier er gældende, hvor der opstår fejl der skyldes materiale eller produktionsdefekter.

25 års garanti:

 • Galvaniserede bærende dele
 • Stålstolper
 • Rustfri stålkomponenter

20 års garanti: 

 • HPL komponenter
 • HDPE paneler

15 års garanti:

 • Mod væsentlig råd i Robintræ*

10 års garanti:

 • Øvrige galvaniserede dele
 • Mod væsentlig råd i andet behandlet træ**

5 års garanti:

 • Fjedre, der indgår i vippeelementer
 • Udtalt korrosion af malede metaldele
 • Støbte plastdele
 • Klatrenet- og rebkonstruktioner

2 års garanti:

 • Bevægelige plast- og metaldele
 • Solsejl
 • Hængekøjer
 • Udtalt revnedannelse i Robinietræ

 

*COPLA giver 15 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinia, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning, der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet.

**COPLA giver 10 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på “andet behandlet træ”, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. nedbrydning, der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet

 

Denne garanti gælder ikke:

 • Naturlig slitage, misfarvning og overfladekorrosion.
 • Hvis produktet ikke vedligeholdes, hvis det ikke håndteres korrekt, eller hvis det udsættes for unormal brug eller hærværk.
 • Hvis køberen ikke har udført og dokumenteret tilsyn og vedligeholdelse som anført i “information til ejeren fra Norna” samt produkternes vedligeholdelsesanvisninger.
 • Hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som COPLA ikke har kunnet forudse.
 • Korrosionsskader, der skyldes, at produktet er udsat direkte for saltvand (garantiperioden halveres for korrosionsskader, i tilfælde hvor produktet placeres inden for 200 m fra kysten).
 • Brug af træflis (eller lignende naturlige materialer) som faldunderlag for legeredskaber, anbefales ikke hvor legeredskabet har træstolper monteret under jordniveau. I disse tilfælde falder garantiperioden til 10 år for Robinietræ og 2 år for andre træsorter.
 • Hvis køberen ikke underretter COPLA om defekten inden for 3 måneder fra den dag, hvor defekten blev opdaget eller burde have været opdaget.

Vedligeholdelse

Daglig rutinemæssig inspektion: Ligger der fremmedlegemer i sikkerhedsarealet? Ligger der efterladenskaber fra katte og hunde i sandkassen eller andre steder? Fordel faldunderlag jævnt, særligt ved rutsjebaneudløb og gynger. Er der dele, som evt. gået itu, og er ødelagt?

Den rutinemæssige driftsinspektion hver 3 måned: Kontrollér tov, net o.lign for slid og hærværk. Tjek befæstning, bolte og beslag. Tjek gyngeophæng, gyngesæde og sjækler m.m. Kontrollér faldunderlaget og suppler om nødvendigt. Kontrollér om redskabet står fast. Hver år: Stramning af bolte og møtrikker, smøring af lejer og rengøring.

År 2-4-6-8-10: Kontrollér tov og led for slitage grundigt . Kontrollér og evt. skift sjækler, kæder o.lign. grundigt Kontrollér om faldsandet når højt nok op (se mærke på redskabet)

År 5- 10: Udgravning til fundamentet for at kontrollere forankringen og evt. råd. Oliering / maling af alt træværk.

Copla legepladser vægter sikkerheden ved vores legeredskaber meget højt. Derfor overholder alle produkter DS/EN 1176.

Børnenes sikkerhed er den vigtigste parameter, når vi udvikler nye legeredskaber. Materialerne er nøje udvalgte og bearbejdede, for at sikre en lang holdbarhed. Vores redskaber er fastgjort til jorden enten med galvaniseret stål eller robiniestammer, hvilket sikrer redskaberne imod råd i fundamentet. Derfor kan vi give den gode Copla garanti på vores redskaber.

Har du spørgsmål?